EPEL üldkoosolek

21.märtsil 2018 toimus MTÜ Eesti Pereettevõtjate Liidu (EPEL) üldkoosolek, kus kinnitati 2017. majandusaasta aruanne ning kinnitati jooksva aasta eelarve. Samas arutleti ka 2018. aasta tegevuste ja arengusuundade üle. Eestseisuse liikmeks kinnitati Merilyn Isok. Kõik otsused võeti vastu konsensuslikult.

 

Kristel Meos andis ülevaate EPEL-i ürituste formaatidest ning eelolevatest koolitustest. Urmas Isok kõneles põlvkondade vahetuse temaatika olulisusest ning rahvusvahelise kogemuse kaasamise vajadusest. Lisaks avaldasid liidu liikmed arvamusi erinevate tegevusvaldkondade kohta.

 

Üldkoosolek toimus Tallinnas restoranis Korsten, Armastus & Hea Toit, kus kõik nautisid pakutud hõrgutusi.