Missioon l Visioon

IMG_4998

Eesti Pereettevõtjate Liidu missiooniks on toetada pereettevõtete põlvkondadeülest arengut ja jätkusuutlikkust, väärtustades Eesti pere ettevõtlikkust ning pikaajalist kestvust.

Eesti Pereettevõtjate Liidu eesmärgiks on koondada Eesti pereettevõtjaid, luua neile ärivõimalusi läbi Eestisisese ja rahvusvahelise koostöö ning organiseerida tuge ning koolitusi pereettevõtetele omaste küsimuste lahendamiseks; tasakaalustada ärimaastikku, tuues esile konservatiivsust, pereväärtusi ja pikaajalist vaadet esindavaid äriinimesi.

Eesti Pereettevõtjate Liidu visiooniks on tõsta pereettevõtjate kompetentsust koolituste ja eesrindliku kogemuse edasikande kaudu.