Missioon ja Visioon

Pereettevõtete ühiseks tunnuseks on perekondlik mõõde, kus äri ja omandiõigus on läbi põimunud. Pereettevõtted võivad olla väikesed, keskmise suurusega või suured, börsil noteeritud või noteerimata. Avalikes ja poliitilistes aruteludes on pereettevõtteid Euroopas laialdaselt võrdsustatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega. See jätab aga tähelepanuta tõsiasja, et on ka suuri pereettevõtteid.

Mis tahes suurusega ettevõte on pereettevõte, kui:

  • Otsuste vastuvõtmiseks vajalik häälteenamus kuulub ettevõtte asutanud või omandanud füüsilise(te)le isiku(te)le või nende abikaasadele, vanematele, lastele või laste otsestele pärijatele.
  • Häälteenamust teostatakse kaudselt või otseselt.
  • Vähemalt üks perekonna esindaja on formaalselt kaasatud ettevõtte juhtimisse.
  • Börsil noteeritud äriühingud vastavad pereettevõtte definitsioonile, kui ettevõtte asutanud või omandanud isik või tema pereliikmed või järglased omavad vähemalt 25% aktsiatega esindatud häältest.

Eesti Pereettevõtjate Liidu missiooniks on toetada pereettevõtete põlvkondadeülest arengut ja jätkusuutlikkust, väärtustades Eesti pere ettevõtlikkust ning pikaajalist kestvust.

Eesti Pereettevõtjate Liidu eesmärgiks on koondada Eesti pereettevõtjaid, luua neile ärivõimalusi läbi Eestisisese ja rahvusvahelise koostöö ning organiseerida tuge ning koolitusi pereettevõtetele omaste küsimuste lahendamiseks; tasakaalustada ärimaastikku, tuues esile konservatiivsust, pereväärtusi ja pikaajalist vaadet esindavaid äriinimesi.

Eesti Pereettevõtjate Liidu visiooniks on tõsta pereettevõtjate kompetentsust koolituste ja eesrindliku kogemuse edasikande kaudu.